Skab et værk med temaet UNATUR.

Fortolk begrebet unatur i forhold til hvad det betyder for dig.
Tvist det ind i din egen praksis eller udfordre dig selv med en ny teknik, materialevalg eller formgivning. 

DEL 1 – SKITSE / IDÉFASE (tirsdag) 

Tænk over metode / materiale / teknik 

Researchbaseret metode 
Arbejd undersøgende – Gå natur naturvidenskabeligt til værks eller find myter, historie el. lignende.  Hent inspiriation i bøger / artikler / faglig interesse / viden du måske allerede har. 

Intuitiv metode
Arbejd spontant – Formgiv med umiddelbar inspiration fra f.eks et specifikt materiale, objekt, phenomen, sted. Hvad tiltaler dig sanseligt og kropsligt, som du vil interagere / ræsonnere med? 

Valg af materiale / teknik
Hvordan understøtter dit materiale / teknik det emne du bearbejder?
Hvilke fortællinger inviterer dit materiale/sted/emne/teknik dig til at skabe?
Hvordan formidler du din viden/ tanker/ følelser gennem materialet? 

tænk, skriv, læs, observer, planlæg, tegn, modeller!

DEL 2 – UDFORMNING (onsdag – fredag) 

Formgiv, test, udfør!

TUE GREENFORT - Arken

Tue Greenfort

Silas Inoue