Lecture: Lidt om illus

og “FLUGT”

 

ILLUS = OPLYSE / BELYSE

Hvad WIKI siger ——>  “An illustration is a decoration, interpretation or visual explanation of a text, concept or process, designed for integration in published media, such as posters, flyers, magazines, books, teaching materials, animations, video games and films. An illustration is typically created by an illustrator”

Skiller sig ud fra maleriet eller tegningen ved at have et direkte / konkret formål med sin aflæsning. 

EN VISUEL FORMIDLING 

 

 

 

—— > Man må derfor tænke på

afsender og modtager <----- 

 

 

 

AFSENDER eksempler: Nyhedsmedie, forlag, forfatter, fagperson, illustrator, 

MODTAGER eksempler: børn, voksen, unge, fagperson, novellelæser, artikellæser, digtlæser, osv. 

 

 

Illustratorens opgave:  Formidle afsenderens fortælling/budskab i et visuelt format til en modtager / målgruppe og forholde sig til rette kontekst.

  KONTEKST eksempler:  – Formatet illustrationen vises i.  (stort, småt)  – Trykt medie eller digitalt medie. (fx farvegengivelser, dybde, materialitet i papiret, trykmetode)  – Findes der en tekst illustrationen skal forholde sig til eller må inkludere.  – Den type information der formidles (følelser, stemning, viden, fakta, handling, bevægelse)     ILLUSTRATION HVORFOR? 

 • Redskab til formidling af idéer som kunstner, designer, animator, arkitekt m.fl. 
 • Skitsering og visualisering af koncepter for sig selv og andre 

ILLUSTRATIONEN / BILLEDETS PROBLEMATIK  Illustrationen er en reducering af virkeligheden, som gør den lettere at forstå / forholde sig til en verden af ekstrem kompleksitet.  Fremhæver identitetsgivende træk, og udelader “unødvendige” detaljer, strukturer, klassifikationer for bedre genkendelse og orden.  FORDEL:  Skaber hurtig forståelse og identifikation ULEMPE Illustrationen bliver let unuanceret               

DET ABSTRAKTE, FIGURATIVE ELLER SYMBOLSKE 

—- > Hvordan man kan spille / veksle imellem forskellige aflæsninger, for at skabe fortælling, stemning, betydning. 

DEN ABSTRAKTE ILLUSTRATION

Fordele

 • Skabe stemninger og vække følelser 
 • Man undgår at forholde sig til noget konkret 

Ulemper 

 •  Sværere at  skabe identifikation til 
 • Uklar formidling, hvis man vil fortælle noget konkret. 

   Emma Larsson   / forside fra forlaget Gladiator

DEN FIGURATIVE ILLUSTRATION

Fordele

 • Konkret og hurtig aflæsning 

Ulemper 

 • Afgrænset i sin fortolkning og brugbarhed  

    John Kørner 

DEN SYMBOLISTISKE ILLUSTRATION (symbol) 

Fordele 

 • Komplekse betydninger/begreber kan formidles enkelt 
 • Markere fællesskab / tilhørighed eller “mystificere” 

Ulemper 

 • Betydningstungt
 • Begrænset tilgængelighed / ekskluderende 

            Joakim Skovgaard  / Forside fra forlaget gladiator

FLUGT i illustrationen 

Visual journalistik

  Mikkel Sommer “Flugt” https://mikkelsommer.com/ILLUSTRATION/flee     Marjane Satrapi “Persepolis”   Halfdan Pisket “Dansker trilogien”      Nora Krug  “Diaries from war”   Bue Bredsdorff “Hjem”     Dansk flygtningehjælps plakater  HuskMitNavn

Kunstnere 

Apolonia Sokol      John Kørner          

    Edvard Munch