Lecture: Lidt om illus 

og den hjemmefødte illustrator

ILLUS = OPLYSE / BELYSE

 

 

Hvad WIKI siger ——> 

“An illustration is a decoration, interpretation or visual explanation of a text, concept or process, designed for integration in published media, such as posters, flyers, magazines, books, teaching materials, animations, video games and films. An illustration is typically created by an illustrator”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skiller sig ud fra maleriet eller tegningen ved at have et
direkte / konkret formål med sin aflæsning. 


EN VISUEL FORMIDLING 

 

—— > Man må derfor tænke på

afsender og modtager <—– 

 

 

AFSENDER eksempler: Nyhedsmedie, forlag, forfatter, fagperson, illustrator 
MODTAGER eksempler: børn, voksen, unge, fagperson, novellelæser, artikellæser, digtlæser, osv. 

Illustratorens opgave: 
Formidle afsenderens fortælling/budskab i et visuelt format til en modtager / målgruppe. 

 

   

 

 

 

ILLUSTRATION HVORFOR? 

 • Redskab til formidling af idéer som kunstner, designer, animator, arkitekt m.fl. 
 • Skitsering og visualisering af koncepter for sig selv og andre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILLUSTRATIONEN / BILLEDETS PROBLEMATIK 

Illustrationen er en reducering af virkeligheden, som gør den lettere at forstå / forholde sig til en verden af ekstrem kompleksitet. 

Fremhæver identitetsgivende træk, og udelader “unødvendige” detaljer, strukturer, klassifikationer for bedre genkendelse og orden. 

FORDEL

Skaber hurtig forståelse og identifikation

ULEMPE

Illustrationen kan være unuanceret og være med til at fastholde forestillinger som er stereotype eller fejlagtige i forhold til virkeligheden.  Afsender og modtager kan være afgørende for om et billede er problematisk.  

Billedet / Illustrationen  er ekstrem stærk i sine virkemidler
—— deraf ——-> IKONOKLASME ——-> Billedforbud i nogle kulturer.

 

Andre Mosebok kapittel 20 vers 4-5 står det: 

” Du skal ikke lage deg noe gudebilde, eller noe slags bilde av det som er oppe i himmelen eller nede på jorden eller i vannet under jorden. “

Islamisk ornamentik

 

TIP TIL ILLUSTRATOREN  ———–>  
FORSØG AT SKABE NUANCERING, undgå den “FLADE” illus 

 

 

 

DET ABSTRAKTE, FIGURATIVE ELLER SYMBOLSKE 

 

—- > Hvordan man kan spille / veksle imellem forskellige aflæsninger, for at skabe fortælling, stemning, betydning. 

 

DEN ABSTRAKTE ILLUSTRATION (indeks) 

Fordele

 • Skabe stemninger og vække følelser 
 • Man undgår at forholde sig til noget konkret 

Ulemper 

 •  Sværere at  skabe identifikation til 
 • Uklar formidling, hvis man vil fortælle noget konkret. 

 

Hilma af Klint   / Amalie Smith – Forlaget Gladiator 

DEN FIGURATIVE ILLUSTRATION (ikon) 

Fordele

 • Konkret og hurtig aflæsning 

Ulemper 

 • Afgrænset i sin fortolkning og brugbarhed  

 

       

Franciska Klausen / ukendt illustrator 

 

DEN SYMBOLISTISKE ILLUSTRATION (symbol) 

Fordele 

 • Komplekse betydninger/begreber kan formidles enkelt 
 • Markere fællesskab / tilhørighed eller “mystificere” 

Ulemper 

 • Betydningstungt
 • Begrænset tilgængelighed / ekskluderende 

 

           

Joakim Skovgaard  / Oda Iselin Sønderland

DEN HJEMMEFØDTE ILLUSTRATION

 

illustratorer der formidler deres kultur / ophav 

 

 

Marakatt-Labba

 

Bayeux billedtæppe 

 

      

Replika af jernalder billedtæppe fra Oseberg skibet  

 

 

Sophia Narrett 

 

  

     

 

 

 

 

Nikolai Astrup 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Per Adolfsen 

 

     

 

    Broken tree in a pine forest, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 Bronzealder helleristninger

 

       

 

 

 

 

     

 

 

 

Asger Jorn 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dea Trier Mørch 

            

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon Væth 

 

            

 

 

 

 

 

Jacco Bunt 

 

 

 

 

 

 

         

 

      

 

 

 

HVORDAN SER JERES OPHAV UD ? 

HVILKE VISUELLE ELEMENTER KAN UDTRÆKKES, FREMHÆVES, ELLER OPFINDES???