(Bak–Tang–Wiesenfeld)
Grundmodel / hypotese om naturlov for statistiske handlingsmønstre ved kompleksitet i naturen, som f.eks. udregninger af sandsynlighed for spredning af epidimier, laviner, skovbrand. 

Beskriver systemer der strukturere sig selv til  randen af uforudsigelig forandring. Lille ændring kan forudsige eksplosion af forandring. Eller ingenting.

 

EKSEMPLER 

  • SANDPILE MODEL – Sandkorn lægger sig i en sandbunke i et ordnet system til et hvis punkt, hvor et enkelt sandkorn med en given sandsynlighed kan skabe laviner. Rice Pile model 

 

 

  • FOREST FIRE MODEL – Jo tættere og større skoven vokser, jo større sandsynlighed for at et enkelt lynnedslag vil brænde hele skoven ukontrollabelt ned. Forest Fire Model  – Jo større SOC jo større risk for kollaps af systemet. 

 

 

Systemer bevæger sig i stabilitet mod et kritisk punkt, da det kritiske punkt også er det mest effektive punkt. 

 

Jo højere man presser det kritiske punkt, des større bliver kollapset. 

 

 

Træers densitet, kan erstattes med “link”. Dette kan overføres til hvordan internettet og f.eks. google i højt grad er styret og påvirket af SOC. Jo flere links imellem netværk, jo større SOC. 

 

SOC – — > skaber lave udgifter, højere profit, stærkere, størrere netværk —— MEN dårlig modstandsdygtighed. 

Ved at køre systemer under deres maximum, critical point, undgår man store kollaps. —- MEN dette har større udgifter