Ichnofauna Teknoflora 
 
Exhibition at Spriten Kunsthall (NO) 16th January – 7th February 2021
Text, Installation views, details and poster. 
Ichnofauna mangfoldet av dyr basert på deres tilstedeværelse gjennom spor og avtrykk.
Teknoflora er mangfoldet av planteorganismer utviklet i vekselvirkning med menneskelig teknologi og maskiner.
Ichnofauna og teknoflora preger landskapet i Gjerpensdalen. Knehøy hvete med dverggener bølger i et sunket hav og veksler med repeterende avtrykk i leirejordens mudder og magmatiske stein. Fra maskinsporets tunge mønstre, hjortens dråpeformede klover til bronsealderbondens sirkelriss i svaberget. I tiden da bøndene i Gjerpen sådde fem korn innenfor sporet av en hestesko, vokste hveten hodehøyt over horisonten, og vi var i øyehøyde med akset. Siden lot vi hveten vokse mot bakken, sånn at tyngdekraften ikke tar de fruktbare hodene av fyldige frø. I dag settes korn og spor av tunge maskiner, og de er markører av en tid hvor teknologi deler territoriet med biologien.”

 


(Photo: Verena Winckelmann)

 

 


(Photo: Verena Winckelmann)

 

 


Clay with trace  (wet), 300 x 300 x 3 cm 

Clay with trace  (dried) 

 


Wheat in clay – Follow this link for more details 
 

Plaster casts of tracks from deer and tractor 

 


Soft Pastel on paper, painted wood frames 

Deer legs,  painted plaster
 
 

Still photos from film of archeologist from Vestfold and Telemarks fylkeskommune working at Fossum rock carvings. 

 

 


Poster