SPREAD LIKE WILDFIRE 

 

Sidsel Bonde / Jonas Enge 

 

 

RESEARCH 

  • Skovbranden som metafor for viral spredning og Illustration af Self Organized criticality (SOC) 
  • Skovbranden som hyppigere fænomen grundet klimaændringer, og hvordan computerdata i højere grad benyttes i slukningsarbejde (Ove Stokkeland) 
  • Skovbranden som reel trussel mod data når datasentere bygges i højrisiko områder (Eks. branden i Strasbourg)

VÆRKET 

Digital visualisering (SIMULATION) af potentielle skovbrænde i Gromsthul skoven (evt. med mulighed for publikums interaktion). 

 

  • Modellen kan bruges til at forstå hvordan en skovbrand spredes 
  • Hvordan man kan skabe større modstandsdygtighed mod kollaps i komplekse  systemer gennem diversitet
  • Hvordan mange små skovbrænde er nødvendige i et naturligt system, for at forhindre store ukontrollable skovbrænde.